Conditii de garantie:

- Perioada de garantie este de 24 luni de la data vanzarii produsului, sau data de facturare.

- Pentru repararea produselor clientul trebuie sa prezinte certificatul de garantie ( original ) si factura sau bonul de casa ce dovedeste cumpararea produsului ( copie ).

- Garantie se prelungeste cu perioada scursa din momentul solicitarii reparatiilor de catre client pana la restituirea produsului reparat catre client.

- Daca produsul nu poate fi reparat intr-o perioada ce depaseste 10% din termenul de garantie atunci clientului i se va oferi un alt produs sau inapoierea valorii produsului cumparat.

Pierderea garantiei (garantie se pierde la indeplinirea oricareia dintre urmatoarele conditii ) :

- Pierderea certificatului de garantie sau alt facturii/bonului ce face dovada achizitionarii lui.

- Utilizarea neconforma a produselor, altfel decat cele pentru care ele au fost fabricate ( produsele pentru uz casnic nu pot fi folosite in scopuri comerciale ).

- Defectarea produsului in urma unor caderi sau fluctuatii de tensiune a curentului electric.

- Nerespectarea de catre cumparator a conditiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare si intretinere precizare in manualul cu instructiunii de folosire ce insoteste produsul.

- Constatarea de catre specialistii firmei a faptului ca defectul reclamat se datoreaza utilizatorului .

- Incredintarea produsului spre a fi reparat catre alte firme sau persoane, sau modificarea, desigilarea acestuia de persoane neautorizate.

- Daca se constata lovirea, depozitarea incorecta sau suprasarcina pe produs.